Chi tiết sản phẩm

Máy Dán Cạnh Tự Động (Automatic Edge Banding m/c)

Mã sản phẩm : Edgeband Pro 9 / 10 / 11 / 12 / 12 Air Jet / 13
Giá : Liên hệ
Mô tả : CEHISA - Spain

 Model

Edgeband Pro 9

Edgeband Pro 10

Edgeband Pro 11

 Max/Min. Thickness of the panel

8 - 60 mm

8 - 60 mm

10 - 60 mm with corner rounding

8 - 60 mm

10 - 60 mm with corner rounding

 Max/Min. Thickness of edgebanding

0,4 - 3 mm  

0,4 - 3 mm

0,4 - 3 mm

Solid wood strips 8 mm (manual feed)

Opt. automatic feed

Wood strips 8 mm (manual feed)

Opt.automatic feed

Solid wood strips 8 mm (manual feed)

Opt. automatic feed.

 Minimum length of the panel

120 mm

120 mm

120 mm

 Minimum width of the panel

75 mm (Opt. 60mm)

75 mm (Opt. 60mm)

75 mm (Opt. 60mm)

 Tooling speed

12000 rpm

12000 rpm

12000 rpm

 Drag Chain speed

14m/mi (9m/mi with corner rounding)

14 m/mi (9 m/mi with corner rounding)

14 m/mi (9 m/min with corner rounding

 Air pressure required

6-7 bar

6-7 bar

6-7 bar

 Total electrical output

9,2 kw

12,9 kw

9,2 kw

 Dimensions

3769x680x1475 mm

4408x680x1475 mm

4408x680x1475 mm

 Net weight

950 kg

1270 kg

1342 kg

 

 Model

Edgeband Pro 12

Edgeband Pro 12 AIR JET

Edgeband Pro 13

 Max/Min. Thickness of the panel

8 - 60 mm

10 - 60 mm with corner rounding

8 - 60 mm

8 - 60 mm

10 - 60 mm with corner rounding

 Max/Min. Thickness of edgebanding

0,4 - 3 mm

0,4 - 3 mm

0,4 - 3 mm

Solid wood strips 8 mm (manual feed)

Opt. automatic feed.

Solid wood strips 8 mm (manual feed)

Opt. automatic feed.

Solid wood strips 8 mm (manual feed)

Opt. automatic feed

 Minimum length of the panel

120 mm

120 mm

120 mm

 Minimum width of the panel

75 mm (Opt. 60mm)

75 mm (Opt. 60mm)

75 mm (Opt. 60mm)

 Tooling speed

12000 rpm

12000 rpm

12000 rpm

 Drag Chain speed

14m/mi (9 m/mi with corner rounding)

14m/mi (9 m/min with corner rounding)

14m/mi (9 m/min with corner rounding)

 Air pressure required

6-7 bar

6-7 bar

6-7 bar

 Total electrical output

12,9 kw

9,75 kw

15 kw

 Dimensions

4697x680x1475 mm

5000x1300x1440 mm

5424x680x1475 mm

 Net weight

1496 kg

1340 kg

1665 kg

 
Bình luận
Next đối tác Prev đối tác

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ
Ms Nguyệt
0903 181 373
Mr Trí
0938 840 306